v/Lone Greva. cand. psych.
Følgende artikel må gerne anvendes til ikke-kommercielt formål, 
blot det sker med tydelig kildeangivelse.

En hvalp i huset.

Jeg har denne gang valgt at koncentrere mig om hvalpens tidlige møde med omverdenen, idet jeg i min klinik ofte støder på hunde, som bærer præg af ikke at være blevet socialiseret og tilvænnet tilstrækkeligt. Utilstrækkeligheden kan udarte sig på mange måder, fælles er det, at det giver ejeren besvær, og er særdeles ubehageligt for hunden, når den står overfor en negativ belastning.
Alment snakker man om hvalpens socialisering, men det er vigtigt også at koncentrere sig om tilvænning. Socialisering kan beskrives som processen, hvor hvalpen lærer at genkende og kommunikere med andre levende væsener. Den lærer at tolke og genkende, hvilke hensigter andre har, om de er truende eller ikke, og hvordan den svarer hensigtsmæssigt. Det er vigtigt, at hvalpen socialiseres til artsfæller, mennesker, katte og andre dyr, man ved, den senere vil møde.
Tilvænning er processen, hvor hvalpen bliver kendt med ikke-truende stimuli i omgivelserne og lærer at ignorere dem, for eksempel en larmende støvsuger, fyrværkeri, tordenvejr eller trafikken på gaden.
I hvalpens tidlige udvikling taler man om en kritisk periode, i hvilken socialisering og tilvænning må have forekommet på tilstrækkelig måde, såfremt hvalpen ikke skal vokse op og udvikle sig til at blive miljøskadet.
I naturen socialiseres og tilvænnes dyreunger løbende til de omgivelser de fremtidigt skal leve i, hvilket er en nødvendighed, ellers dør de på grund af uhensigtsmæssige adfærds reaktioner. Men hvordan ser det ud, når vi snakker om vores hundehvalpe? Om hvalpe, som fødes ind i vores hverdag? Det er desværre min erfaring, at for mange hundeejere står på bar bund, og ikke får socialiseret og tilvænnet hvalpene til de mangfoldige udfordringer og sanseoplevelser, som er og bliver en del af deres liv nu og senere. Ikke af ond vilje eller af dovenskab, men af mangel på viden omkring nødvendigheden af at socialisere og tilvænne hvalpen.
Hvalpe er vidunderlige, søde, frække og charmerende. Men.....de er besværlige, krudtede, uvorne, og de omdanner et ellers roligt harmonisk hjem til en ren loppe-rede (ikke nødvendigvis bogstavelig ment !). De tisser på gulvet, de hugger sokker med mere, de bider i bukseben og helst ungernes! Det tager tid at have hvalp, men den tid man giver, er godt givet ud. Og hvorfor så ikke bruge tiden med omtanke?
Jeg vil råde til at bruge en god tid på at overveje, hvilken hvalp, man anskaffer sig. Her vil jeg ikke gå dybere ind i disse overvejelser, men blot pointere, atprocessen, hvor familien sammen overvejer, hvilken hunderace, køn og egenskaber, de ønsker, og som passer til familielivet, er ufattelig vigtig. Hunden kan være ok., familien ligeså, men passer de ikke sammen, har vi allerede starten på problemerne.
En anden faktor, som er ligeså vigtig, er at finde den rigtige opdrætter. Undersøg blandt andet hvor hvalpene har tilbragt tiden, om de har været vant til menneskelig selskab (mænd, kvinder, børn) og om, de er vant til at færdes i et hjem.
Kan den kommende hvalpeejer komme af sted med at besøge hvalpen jævnligt inden, den er de otte uger, den skal være, før man må købe den, vil det være uvurderligt. Der er mulighed for allerede på dette tidlige tidspunkt at lære sin hvalp at kende - og omvendt - og mulighed for ved seks/ syv ugers alderen at tage den på små ture i omverdenen, altså påbegynde socialiserings- og tilvænningsprocessen.
For år tilbage hed det sig, at en hvalp skulle isoleres fra andre hunde, indtil den var vaccineret anden gang, det vil sige som 16 ugers hvalp. Men dette havde som konsekvens, at den meget tidlige omgang med andre hunde og dermed socialisering til artsfæller ikke forekom. Dette kan være ret katastrofalt for hunden, som ikke lærer at kommunikere hensigtsmæssigt med andre hunde. Kan hunden ikke aflæse og afsende signaler til den anden hund, er enhver videre kommunikation umulig, og hunden kan reagere med angst eller aggressivitet.
Hvalpen er almindeligvis beskyttet gennem moderens antistoffer til, den er omkring 12 uger gammel, så risikoen for smitte er meget minimal. Vil man være yderligere beskyttet, kan hvalpen vaccineres tidligere.Holder man hvalpen isoleret fra omverdenen, er den i stor risiko for senere at udvikle adfærdsproblemer.
Tiden fra hvalpen er seks til ca.12 uger gammel er er ufattelig vigtig, og ejeren skal skynde sig langsomt. Hvalpen skal have udfyldt sin ordbog, og helst med så mange gode oplevelser og møder som muligt. Det vil nemlig fremtidigt være den kilde, den referencebaggrund, som hunden "slår op i", når den senere skal vurdere en ny situation. Og er der for mange tomme sider i bogen, har hunden ikke noget at forholde sig til og kan risikere at reagere med angst eller aggressivitet.
Allerede fra det første øjeblik hvalpen bevæger sig ind i sit nye hjem, sker der en begyndende socialisering og tilvænning. Hvalpen begynder at lære, hvordan livet ser ud, og hvordan man gør, når man er hund i netop dette hjem. Men det er ikke nok.
Allerførst skal familien sammen aftale hvilke signaler og indlæringsmetoder, de bruger overfor hvalpen, så alle anvender de samme og helst konsekvent. De skal fælles blive enige om husreglerfor hvalpen, og her gælder det blandt andet om at tænke på, at denlille søde hvalp, måske i løbet af få måneder bliver stor. Og får hvalpen lov til at springe op, vil den fortsætte med det, men med helt andre resultater senere, når den er blevet mange kilo tungere.
Lad være med at vente til hvalpen bliver større, hverken med husregler eller legetræning. Hvalpen er meget lærenem og motiveret i denne alder, og sålænge det er en sjov leg for hvalpen at lære, er det ikke for tidligt at starte. Det tager som regel ikke lang tid for en hvalp at lære for eksempel at give pote, rulle eller dække, hvis det bare er sjov.
Socialisering af en lille hvalp er ikke særlig vanskeligt, i hvert tilfælde ikke til mennesker. De, der har haft hvalp, ved at en gåtur tager lang tid, for alle vil gerne snakke med den lille yndighed. Lad dem hilse på,så hunden lærer, at fremmede i alle afskygninger er rare mennesker. Hav ofte gæster, så hunden lærer at reagere hensigtsmæssigt også i den situation. Det er specielt vigtigt, såfremt man ikke har børn selv, at lade hunden være sammen med børn. De har en meget uforudsigelig måde at være på, har store armbevægelser og er i det hele taget mere bevægelige end vi voksne. Derfor er det af stor betydning, at hvalpen lærer, at sådan er børn bare. Gider den dem ikke, må den gå. Børn har en størrelse, som gør dem ekstra udsat, såfremt hunden er for voldsom eller reagerer uhensigtsmæssigt på anden måde, fordi den ikke er socialiseret på børn.Men lad aldrig børn og hund være alene sammen, børn er børn og udforsker til tider deres omverden på lidt barske måder.
Det kan være lidt mere vanskeligt at socialisere til artsfæller. Det er vigtigt, at hvalpen træffer andre og forskellige hunde, men det er jo ikke sikkert man møder nogen, når man er ude at gå. Jeg kender til flere, som på forhånd havde bestemt, at deres hvalp mindst en gang om dagen skulle lege med andre hunde,så de måtte ud at stemme dørklokker for at høre, om hundene kunne lege!
Hvalpen skal møde store hunde, små hunde, hanhunde og hunhunde, hvalpe og voksne hunde. De skal have lov til at lege og udvikle deres evne til at kommunikere med artsfæller. Det er synd at berøve den muligheden for nu og senere at være sammen med andre hunde, et samvær vi aldrig kan kompensere for.
Hvalpen skal imidlertid kun møde hunde, der kan give den gode oplevelser.
Som før nævnt er det hårdt arbejde at have hvalp, men det går så også så hurtigt. Jeg anbefaler som regel, at folk sætter sig ned og laver en liste over de ting/aktiviteter, hunden vil blive udsat for senere. Og det er disse aktiviteter, hunden også skal møde i den kritiske periode. Oplevelserne med de nye ting skal naturligvis gives i små doser og tilpasses efter hvalpens temperament og mod på livet.
Det er vigtigt, at ejeren er i stand til at aflæse hundens signaler via denskropssprog, idet det er meget vigtige informationer, man derigennem får. Hvalpen vil fortælle, hvordan den påvirkes af den nye ting, den bliver udsat for. Udtrykker den usikkerhed eller måske decideret angst, er man gået for hurtigt frem og må tilbage i tilvænnings- processen.
Ejerne er hundenes flokledere, og hundene vil aflæse deres sindstilstand og blandt andet bruge den som rettesnor for, hvordan en situation skal tolkes. Dette betyder, at bliver ejeren bange i tordenvejr eller nervøs for, at hvalpen skal blive bange for en anden hund, aflæser hvalpen lederens reaktion og bliver dermed bange! Det er ligeledesen dårlig ide at ynke hunden, da den så først tror, at situationen er farlig, siden floklederen bliver påvirket.
Mange hvalpe bryder sig ikke om at køre i bil, og bliver derfor som regel køresyge. Det bedste, man kan gøre er at give hvalpen mange små behagelige oplevelser ved bilen, i bilen, og når den kører i bilen.Ganske kort tid af gangen.
Hvalpen skal langsomt tilvænnes trafik, startende med en rolig villavej for at ende med, at hunden uden besvær kan færdes ved Ringvejen. Skal hvalpen senere køre med bus, er det med at komme ud at køre, mens hvalpen er lille.
Byture med besøg i elevatorer, stormagasiner, banker med videre er vigtige at foretage, mens hunden er hvalp. Men igen i små doser ad gangen!
Det er vigtigt at huske på, at hundens hørelse er meget bedre end vores, men når det er taget i betragtning, må der gerne være lidt larm i huset indimellem. Dette skal hvalpen nemlig også vænnes til. At døre kan smække, at nogen kan råbe, og at der kan blive tabt noget, uden at hunden dermed bliver skræmt.
Vi har i dag mange underlige ofte larmende maskiner i vores hjem og husholdning. Den lille hvalp har også brug for at blive bekendt med disse på en stille og rolig måde. Pres aldrig hunden, men lad den komme af sig selv og se på den mærkelige genstand.
Gennem det første leveår er det fortsat vigtigt, at hunden udsættes for disse møder med omverdenen, for at socialiseringen og tilvænningen bibeholdes. Det er ikke tilstrækkeligt at arbejde med processen de første 12 uger for derefter at isolere hvalpen. Den vil da "glemme" den tillid, den har fået opbygget.
Selvom der går noget tid på ovenstående forebyggende aktiviteter, er disse med til at opbygge en tæt kontakt mellem hund og ejer, som er af stor værdi for den fortsatte relation. Ejeren vil lære sin hund at kende på en meget intens måde, og hvalpen vil se op til sin leder, som introducerer alle disse nye elementer. Og samtidigt er det sjovt, så god fornøjelse.

Hundepsykologen
Lone Greva, cand.psych.
Århusvej 258
8464 Galten
8748 3878 / 2092 6328
fax 8748 3832
mail@hundepsykologen.dk


Århusvej 258 • 8464 Galten • Tlf. 8748 3878 • Fax: 8748 3832 • Mobiltlf. 2092 6328
Giro: 1-674-4875 • Unibank: 2316-6872686965 • SE-nr: 1986 1945
Medlem af PAFF - Professionelle Adfærdsbehandlere For Familiedyr
Medlem af IMMI - Individanpassade Metoder, Motiverande Instrultöre